Human >< Nature

In het Antropoceen – de naam van het huidige tijdperk dat inging toen het aardse klimaat de gevolgen van menselijke activiteit begon te ondervinden – herinneren natuurrampen en klimaatstoornissen ons er voortdurend aan dat de natuur het laatste woord heeft.

Hoewel de mens machteloos lijkt tegenover al dit natuurgeweld, moeten we dringend in actie schieten en opnieuw voeling krijgen met de natuur, vanuit een duurzame invalshoek.

De editie 2019 van NUIT BLANCHE zoomt in op de impact van het Antropoceen, het niet te verwaarlozen belang van de natuur en de rol van de kunstenaar in de bewustmaking rond de klimaatproblematiek.

Hoe kunnen we de manier waarop we met onze planeet omgaan en onze relatie met de natuur veranderen, in het licht van de verstedelijking en de oprukkende globalisering?

Deze 17e editie vindt plaats in de nacht van zaterdag 5 oktober, van 19.00 tot 03.00 uur op en rondom de Thurn & Taxis-site, die symbool staat voor de industriële bloei van Brussel en tegelijkertijd wordt omringd door een van de grootste groene ruimten in Brussel.