NUIT BLANCHE is er voor iedereen

NUIT BLANCHE moedigt een zo breed mogelijke cultuurparticipatie aan. Voor de zesde editie op rij beoogt het Nuit Blanche-programma een optimale toegankelijkheid van de locaties en projecten voor alle publieksgroepen, in het bijzonder voor personen met een beperking.

Met een sterk thema als “Power Games” nodigt NUIT BLANCHE iedereen uit om zijn relatie tot de ander in vraag te stellen. De keuze van artistieke projecten als HUG, een zangperformance die geblinddoekt moet worden beleefd, ontneemt de toeschouwer zijn ijkpunten en dwingt hem ertoe om de ervaring uitsluitend te beleven met wat hij gewaar kan worden: het geluid, de ademhaling en de beweging van lichamen.

Dit jaar zijn meer dan de helft van de artistieke projecten toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers, slechthorenden of slechtzienden.

Met medewerking van externe partners als Almagic werd een bijzonder parcours uitgestippeld met toegankelijke informatie en een gepersonaliseerd onthaal. Bovendien stelt het enthousiasme en de creativiteit van de kunstenaars van NUIT BLANCHE het publiek in staat de werken op een andere manier te benaderen, waarbij soms een beroep wordt gedaan op de tast-, reuk- en smaakzin, wat aanzet tot reflectie en gedachtewisselingen.

 

TOEGANKELIJKE INFORMATIE

 • Toegankelijke website voor iedereen dankzij het “Any Surfer”-label.
 • Toegankelijkheidspictogrammen op alle infodragers (brochure, website).
 • Plattegrond verkrijgbaar of aan de infostand.

 

Pictogrammen en legende

chaise_negatif rolstoelgebruikers  en mensen die moeilijk te been zijn

oreille_negatif slechthorenden en doven

oeil_negatif slechtzienden en blinden

 

Grijs: niet toegankelijk of niets specifiek wordt verstrekt

Oranje : toegankelijk met een begeleider

Groen : autonoom toegankelijk

 

VOORZIENINGEN OP HET TERREIN

 • Aangepast en specifiek parcours met bewegwijzering.
 • Voorbehouden parkeerplaatsen op een steenworp van het parcours (na inschrijving – info@nuitblanche.brussels).
 • Ringleidingen aanwezig op sommige plaatsen voor slechthorenden.
 • Prioritaire toegangspas verkrijgbaar aan de infostand.
 • Sanitaire voorzieningen beschikbaar.

 

ONTHAAL OP MAAT

 • Specifieke ruimte aan de infostand NUIT BLANCHE VOOR IEDEREEN.
 • Programma “Blind Date”: individuele begeleiding van slechtzienden (na inschrijving – info@nuitblanche.brussels).
 • Hulp van NUIT BLANCHE-stewards wanneer nodig op het parcours.

 

Inschrijving “Blind Date”,  onthaal in gebarentaal en parkingreservatie  info@nuitblanchebrussels.be
 

Met de steun van de Schepen van Gelijke Kansen, de Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH) van de stad Brussel, de gewestelijke directie voor Gelijke Kansen en de Fédération Wallonie-Bruxelles.