Over ons

NUIT BLANCHE is een artistiek en populair cultureel evenement waarbij iedereen gedurende een nacht zich de stad mag eigen maken. Een nacht om samen te komen, unieke momenten en hedendaagse creaties te delen in een warme en feestelijke atmosfeer die aanzet tot ontdekking en verbazing. Installaties, multimediaprojecties, performances en interactieve prestaties worden tot in de vroege uurtjes genuttigd!
  
NUIT BLANCHE wordt ondersteund door de stad Brussel en ziet zichzelf als een artistiek laboratorium waarbij iedere eerste zaterdag van oktober de openbare ruimte en verschillende locaties in de hoofdstad het decor vormen van de hedendaagse artistieke creatie. Culturele plaatsen, etalages, scholen, parkings, kerken, stations, fonteinen, steegjes,… huisvesten de uiteenlopende projecten.
  
De NUIT(s) BLANCHE(s) werden in 2002 in Parijs gestart en hebben ondertussen al een tiental Europese steden veroverd (Madrid, Amsterdam, Riga, …). NUIT BLANCHE Brussels brengt al sinds 2003 leven in de straten van de Stad en heeft zich door de jaren heen een Europese faam opgebouwd.
  
Via een aantal werken die nauw verbonden zijn met de plaatsen waar ze staan werpt Nuit Blanche nieuw licht op gekende plaatsen. Het festival nodigt uit om kennis te maken met plekken die meestal niet of moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek.
  
Deze manifestatie is vooral bedoeld om het grote publiek de gelegenheid te geven Brussel op een andere manier te bekijken en te sensibiliseren voor nieuwe artistieke vormen.Ieder jaar bezoeken meer dan 100.000 nachtraven het centrum van Brussel om zich te goed te doen aan onuitgegeven ervaringen. 
.
De editie 2019 vindt plaats tijdens de nacht van zaterdag 5 oktober.
  
Het evenement is volledig gratis.
.

Het handvest “Europese Nuits Blanches”

 

  • NUIT BLANCHE is een gratis cultureel gebeuren dat voor iedereen toegankelijk is, elk jaar georganiseerd wordt van het einde van de zomer tot het begin van de herfst en dat een volledige nacht duurt.
  • NUIT BLANCHE stelt de hedendaagse kunst in al haar vormen op de voorgrond : beeldende kunsten, projecties, installaties, muziek, podium- en straatkunsten, circus- en kermiskunsten.
  • NUIT BLANCHE gebruikt alle aspecten van de openbare ruimte : kunstenaars geven hun persoonlijke kijk op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek of leegstaan, plekken aan de rand van de stad, prestigieuze plekken of plekken die tot het historische patrimonium van de stad behoren.
  • Dankzij NUIT BLANCHE kunnen de organiserende steden samen nadenken over de huidige ontwikkelingen van de stedelijke nachten en kunnen ze passende services en organisatiemodellen ontwikkelen (economie, borden, verlichting, veiligheid, services, …).
  • Dankzij NUIT BLANCHE kunnen de ‘zachte’ vervoerswijzen gepromoot worden : de inrichting van fietsparcours, de bevordering van de tram en het openbaar vervoer en bootbussen.
  • NUIT BLANCHE begunstigt de uitwisselingen tussen de stadscentra en de buitenwijken.
  • De partners-steden van Nuits Blanches Europa beslissen dat ze elk jaar een gezamenlijk artistiek project zullen organiseren om de uitwisselingen tussen de steden zelf, de Europese kunstenaars en het publiek te bevorderen.