De gezondheidscrisis heeft het belang van sociale banden nieuw leven ingeblazen en onze manier om grote bijeenkomsten te beschouwen veranderd. 

Na drie jaar afwezigheid plaatst deze nieuwe versie van Nuit Blanche, getiteld Art+People by nuitblanche de bewoners in het hart van het creatieve proces. Dichter bij de burger, intiemer wil deze nieuwe versie het immateriële erfgoed promoten van een hoofdstad waar zo’n 180 nationaliteiten samenleven.

Het evenement wordt tweejaarlijks, zodat de creaties de tijd krijgen om vorm te krijgen en de bewoners zich de openbare ruimte kunnen toe-eigenen.