Activity number : 4 Mermaid Queen
MONI WESPI [BE.CH.USA]

  • Installation

Met Moving Portraits, speelt Moni Wespi in op de scheidingslijn tussen immobiliteit en microbeweging.
Met Mermaid Queen symboliseert ze de daad van transformatie, waarbij ze vraagtekens zet bij het verzet om verandering teweeg te brengen, om haar gewoontes achterwege te laten. Een visuele en excentrieke touch die streeft naar het decoderen van een structuur waartoe we hardnekkig behoren. Vertrekkende van gerecycleerde materialen, gaat de artiest ervan uit dat alles veranderlijk is.